Aangetaste spouwankers: een groot gevaar voor uw gevels!

Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de gevels in Nederland onveilig is. De grootste oorzaak daarvan is een aangetaste spouwmuurverankering. De ankers functioneren niet goed, of zelfs helemaal niet meer. Aangetaste spouwankers openbaren zich vaak in de vorm van scheuren in muren.

Het probleem is niet alleen cosmetisch. Spouwankers die niet meer functioneren zijn daadwerkelijk een gevaar voor de omgeving van de gevel. Onveilige gevels zijn in Nederland een groot probleem dat door veel mensen erg wordt onderschat. Behalve uitgewaaide gevels leiden onveilige spouwankers tot materieelschade en worden zelfs mensenlevens in gevaar gebracht. Het is dus van groot belang dat spouwankers en/of uw gevel tijdig worden gerenoveerd.

Meer weten? Bezoek dan www.spouwankerrenovatie.nl.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>