Scheuren in uw muren? Weet wat de oorzaak is!

Scheuren in uw muren komen daar niet zomaar: bij een stabiel pand zal het metselwerk niet zomaar beschadigd raken. Vertonen uw binnenmuren of gevels scheuren, dan is dit een teken dat er méér aan de hand is. Achter elke muurschade zit een bouwkundige of externe oorzaak.

Cosmetisch herstel van muurscheuren

Muurscheuren kunnen natuurlijk worden hersteld en dit wordt vaak ook best netjes gedaan. In sommige gevallen en met sommige methodieken kan de schade zelfs onzichtbaar worden hersteld en ziet u achteraf niet dat het metselwerk schade heeft gehad, of dat dit hersteld is. Echter, scheuren in muren kunnen verschillende oorzaken hebben en voor een duurzaam herstel is het van belang dat ook de oorzaak in ogenschouw wordt genomen. De specialisten van Total Wall onderzoeken bij muurschade altijd waardoor deze veroorzaakt is, zodat u niet voor verrassingen komt te staan en nieuwe scheuren wordt voorkomen.

Mogelijke oorzaken van scheuren in muren en gevels

Muurscheuren kunnen veroorzaakt worden door een grote diversiteit aan redenen, bijvoorbeeld: trillingen door bouwwerkzaamheden of verkeer in de omgeving, funderingsproblemen, verouderde spouwankers, thermische scheuren (door uitzetting en krimp van de bouwmaterialen), te weinig dilatatievoegen of te weinig ondersteuning door lateien boven gevelopeningen zoals ramen en deuren.

Een gevelspecialist kan aan de hand van de zichtbare schade soms al veel aflezen. Zo zijn bijvoorbeeld de plaats, regelmaat en richting van de scheuren een indicatie voor de oorzaak. Aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld een trekproef, thermografisch onderzoek of funderingsonderzoek kan uitsluitsel geven over de oorzaken.

Duurzaam herstel van scheuren

Wanneer de oorzaak bekend is, kan ook de herstelstrategie bepaald worden. Door de oorzaak weg te nemen of door het metselwerk op de juiste manier te ondersteunen wordt nieuwe schade voorkomen. Het herstel van scheuren in muren is daarmee duurzaam. Dankzij onze innovatieve oplossingen kunnen wij u een duurzame oplossing bieden voor onder meer funderingsproblemen, spouwankerrenovatie en scheuren in muren.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>