Author

4 posts

Scheuren in uw muren? Weet wat de oorzaak is!

Scheuren in uw muren komen daar niet zomaar: bij een stabiel pand zal het metselwerk niet zomaar beschadigd raken. Vertonen uw binnenmuren of gevels scheuren, dan is dit een teken dat er méér aan de hand is. Achter elke muurschade zit een bouwkundige of externe oorzaak.

Cosmetisch herstel van muurscheuren

Muurscheuren kunnen natuurlijk worden hersteld en dit wordt vaak ook best netjes gedaan. In sommige gevallen en met sommige methodieken kan de schade zelfs onzichtbaar worden hersteld en ziet u achteraf niet dat het metselwerk schade heeft gehad, of dat dit hersteld is. Echter, scheuren in muren kunnen verschillende oorzaken hebben en voor een duurzaam herstel is het van belang dat ook de oorzaak in ogenschouw wordt genomen. De specialisten van Total Wall onderzoeken bij muurschade altijd waardoor deze veroorzaakt is, zodat u niet voor verrassingen komt te staan en nieuwe scheuren wordt voorkomen.

Mogelijke oorzaken van scheuren in muren en gevels

Muurscheuren kunnen veroorzaakt worden door een grote diversiteit aan redenen, bijvoorbeeld: trillingen door bouwwerkzaamheden of verkeer in de omgeving, funderingsproblemen, verouderde spouwankers, thermische scheuren (door uitzetting en krimp van de bouwmaterialen), te weinig dilatatievoegen of te weinig ondersteuning door lateien boven gevelopeningen zoals ramen en deuren.

Een gevelspecialist kan aan de hand van de zichtbare schade soms al veel aflezen. Zo zijn bijvoorbeeld de plaats, regelmaat en richting van de scheuren een indicatie voor de oorzaak. Aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld een trekproef, thermografisch onderzoek of funderingsonderzoek kan uitsluitsel geven over de oorzaken.

Duurzaam herstel van scheuren

Wanneer de oorzaak bekend is, kan ook de herstelstrategie bepaald worden. Door de oorzaak weg te nemen of door het metselwerk op de juiste manier te ondersteunen wordt nieuwe schade voorkomen. Het herstel van scheuren in muren is daarmee duurzaam. Dankzij onze innovatieve oplossingen kunnen wij u een duurzame oplossing bieden voor onder meer funderingsproblemen, spouwankerrenovatie en scheuren in muren.

Klachten over afhandeling van aardbevingsschade verdriedubbeld

In 2014 kwamen bijna drie keer zo veel (315) klachten binnen over de afhandeling van aardbevingsschade dan in 2013 (116). Slachtoffers van aardbevingsschade klagen voornamelijk over de slechte communicatie met de NAM, die verantwoordelijk is voor de gaswinning in Groningen. Ook worden de klachten volgens veel mensen niet voortvarend genoeg afgehandeld.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de jaarrapportage van de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning, Leendert Klaassen. Veel klagers ervaren psychosociale druk, stress en gevoelens van onmacht, en volgens veel mensen wordt er onvoldoende emphatisch gereageerd bij klachten.

Lees meer over deze cijfers

Neem het heft in eigen hand

Total Wall Concept biedt u een duurzame en professionele oplossing tegen aardbevingsschade. Muurschade wordt onzichtbaar hersteld en bovendien wordt nieuwe schade voorkomen dankzij onze preventieve aardbevingszorg. Total Wall Concept heeft een uitstekende reputatie opgebouwd als het gaat om het voorkomen en herstellen van aardbevingsschade. Wij werken alleen met gecertificeerde dealers die goed bekend zijn met de problematiek in de regio. Bovendien bieden we u gratis de vrijblijvende FreeScan aan. We komen dan bij u langs om de situatie ter plaatse te beoordelen en u te adviseren over de te ondernemen stappen.

Meer weten over onze oplossing tegen aardbevingsschade?

Download dan ons whitepaper over het voorkomen van aardbevingsschade. Dit whitepaper is 100% gratis.

Groningse kerken luiden de noodklok!

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft alle Groningse kerken opgeroepen om aanstaande donderdag de noodklok te luiden. Op dat moment vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over schaliegas. Het luiden van de noodklok is van oudsher een waarschuwing tegen naderend onheil. De GBB verwacht niet dat minister Kamp de gaskraan verder zal dichtdraaien. Verschillende kerken hebben al aangegeven te zullen deelnemen aan deze actie.

De provincie Groningen kampt op grote schaal met aardbevingsschade. Het voortbestaan van veel dorpen wordt bedreigd door de bevingen en de enorme verstevigingsoperaties in de omgeving.

Lees meer in het artikel op Nu.nl

Aangetaste spouwankers: een groot gevaar voor uw gevels!

Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de gevels in Nederland onveilig is. De grootste oorzaak daarvan is een aangetaste spouwmuurverankering. De ankers functioneren niet goed, of zelfs helemaal niet meer. Aangetaste spouwankers openbaren zich vaak in de vorm van scheuren in muren.

Het probleem is niet alleen cosmetisch. Spouwankers die niet meer functioneren zijn daadwerkelijk een gevaar voor de omgeving van de gevel. Onveilige gevels zijn in Nederland een groot probleem dat door veel mensen erg wordt onderschat. Behalve uitgewaaide gevels leiden onveilige spouwankers tot materieelschade en worden zelfs mensenlevens in gevaar gebracht. Het is dus van groot belang dat spouwankers en/of uw gevel tijdig worden gerenoveerd.

Meer weten? Bezoek dan www.spouwankerrenovatie.nl.